[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='flickor' gav 139 träffar


1. Dubbelporträtt av tullförvaltare Oskar Emil Unonius (Lovisa 23.4.1815 - Åbo 27.1.1864) med dottern Maria Mathilda Unonius (16.10.1852 - Nådendal 19.8.1864) i trekvartsbild.Fadern sittande och dottern stående. (1857-64)
2. Trippelporträtt av hattmakaren Johan Wecksell (Weckholms socken i Uppland 4.7.1796-Helsingfors 22.12.1867) med barnen Hugo (1847-1910) och Mathilda (1849-1913) i helfigur.Fadern sittande och barnen stående med blombukett i handen. (1857-67)
3. Grupporträtt av guvernörskan, friherrinnan Emilia Lovisa Sofia Cedercreutz f.Nassokin (Snappertuna 10.4.1823-Pojo 18.5.1905) sittande vid ett bord med döttrarna, Alfhilda Elise i famnen, Lovisa Emilia Charlotta och Sigrid Alexandra stående i helfigur. (1857-63)
4. Grupporträtt av kronolänsman Gustaf Sundroos (Kimito 2.9.1808-Åbo 12.12.1897) med fru Maria f.Kajanus (Ilmola 9.2.1818-Åbo 11.4.1887), båda sittande i helfigur, samt barnen Atte och Hilma stående bredvid. (1857-63)
5. Dubbelporträtt av fröken Anna Sofia Trapp g.Bagge (Åbo 7.4.1848-1873) sittande och fröken Lovisa Charlotta Trapp (Åbo 2.4.1849- ) stående i helfigur.De kallades"Tipporna". (1857-63)
6. Grupporträtt av fru Johanna Matilda Conradi f.Waksam med dottern Mathilda Catharina g.Spoof och sonen Johan Waldemar Conradi.Modern sittande och barnen stående i helfigur. (1857-63)
7. Trippelporträtt av konsul Nicolai Sitkoff med hustrun Helena f.Rubloff och dottern Ljuba (1.1.1859-Helsingfors 6.8.1931) g.Durchman (med doktor N.G.D.) från Mariehamn.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-63)
8. Dubbelporträtt av fru Maria Lovisa Hirn f.Klingenberg (1840-1923) och fröken Lisi Wiklund (sedermera gift med dövstummläraren Wiklund i Brahestad ?) i helfigur.MLH stående och LW sittande. (1857-1863)
9. Grupporträtt av handlanden Israel Wilhelm Rautells barn.Anna 6 år, Alma 8 1/2 år, Alexandra 3 år och Amanda Rautell 7 1/2 år stående i helfigur. (1861)
10. Grupporträtt av lagmanskan Alesandra Charlotta Gustafva Falck f.Stjernvall (St.Petersburg 19.12.1828-Helsingfors 7.12.1889) med äldsta dottern Agatha Sofia Paulina Falck (9.8.1848- ) och systern, fröken Eva Charlotta Fredrika Fanny Stjernvall (Vasa 14.6.1841-Borgå 9.5.1912) i helfigur.Damerna sittande och flickan stående. (1857-1863)

[Följande]