[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='flickor' gav 43 träffar


1. Grupporträtt av kronolänsman Gustaf Sundroos (Kimito 2.9.1808-Åbo 12.12.1897) med fru Maria f.Kajanus (Ilmola 9.2.1818-Åbo 11.4.1887), båda sittande i helfigur, samt barnen Atte och Hilma stående bredvid. (1857-63)
2. Dubbelporträtt av fröken Anna Sofia Trapp g.Bagge (Åbo 7.4.1848-1873) sittande och fröken Lovisa Charlotta Trapp (Åbo 2.4.1849- ) stående i helfigur.De kallades"Tipporna". (1857-63)
3. Grupporträtt av fru Johanna Matilda Conradi f.Waksam med dottern Mathilda Catharina g.Spoof och sonen Johan Waldemar Conradi.Modern sittande och barnen stående i helfigur. (1857-63)
4. Dubbelporträtt av fru Maria Lovisa Hirn f.Klingenberg (1840-1923) och fröken Lisi Wiklund (sedermera gift med dövstummläraren Wiklund i Brahestad ?) i helfigur.MLH stående och LW sittande. (1857-1863)
5. Grupporträtt av handlanden Israel Wilhelm Rautells barn.Anna 6 år, Alma 8 1/2 år, Alexandra 3 år och Amanda Rautell 7 1/2 år stående i helfigur. (1861)
6. Grupporträtt av kapellanen, vicepastorn Bernhard Taxell ( -Juths kapellansboställe i Lappfjärd 30.6.1879) med fru f.Sääf och dotter i helfigur.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-1863)
7. Maria Mathilda Unonius (16.10.1852-Nådendal 19.8.1864) sittande i helfigur, trekvartsprofil, vänd till vänster. (1857-1863)
8. Ida Johansson g.Gleixner (ca. 5 år gammal) stående med blomkrans om armen i helfigur. (1857-1863)
9. Grupporträtt i helfigur av (övre raden från vänster til höger) fröknarna Signe Stjerncreutz, Tekla Holmström och Julia Stjerncreutz, samt i nedre raden fru Anna Schulman f.Stjerncreutz samt fru Sigrid Gisiko f.Tötterman.SS och JS stående, TH, AS och SG sittande. (1860-1896)
10. Fanny Thileman sittande i helfigur. (1860-1896)

[Följande]