[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='fyr' gav 43 träffar


1. Utö fyr, Finlands äldsta fyr, sedd på avstånd från norr. (1891)
2. Enskär fyr i Nystad, ursprungligen byggd 1833.Arkitekt: Gustaf Brodd och Carl Ludvig Engel (1891)
3. Ritningsförslag av arkitekt Thure G.Wennberg för Rönnskärs fyr utanför Porkala udd.På ritningen står tryckt "Dessein till fyrbåk af sten på Rönskärs holme vid Porkala udd." samt inskrivet för hand "gillas.Stockholms slott D: 21 Jan 1799" (1891)
4. Hellmans fyr på holmen Hellman nordväst om Signilskär, Åland, uppförd år 1868.I bakgrunden ses ett skepp. (1891)
5. "Skälskärs fyr" = Sälskär fyr på Åland, uppförd år 1868, sedd på avstånd från havet.Bilden något suddig. (1891)
6. Säbbskärs fyr i Luvia kommun sedd på avstånd från havet (1891)
7. "Rödakon ledfyr" på Åland på en kobbe i havet.Till vänster på bilden ses ett skepp. (1891)
8. "Wester Svartö ledfyr" på ön Västersvartö vid Sveaborg, Helsingfors (1891)
9. "Skjutkubb ledfyr" på en klippa i havet år 1891.I bakgrunden skog. (1891)
10. Hafverö nedre ledfyr, Nagu, år 1891 (1891)

[Följande]