[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='gårdar' gav 71 träffar


1. Rönnudden i Kimito (ägd av Axel Haartman): lantgård vid vattendrag med roddbåt och timmerflottning. (1900-1923)
2. Grupporträtt av män, kvinnor och barn uppställda framför en manngårdsbyggnad i trä, med ett torn och en tinne med flagga.Herrskapsfolk och studenter i Åboland.I bakgrunden lador. (1900-1920)
3. Vy från Åbo: plank med en port omkring en gård vid en gräsbevuxen gata i Åbo.På tomten växer träd, bakom träden skymtar taket och skorstenen till ett trähus. (1900-1920)
4. Gårdsinteriör: från den Julinska tomten (?) vid Eriksgatan i Åbo.Fasaden är i vit puts i enkel stil, skorstenen av röd tegel och gården belagd med kullersten. (1900-1920)
5. Gårdsinterör: trähus med små ekonomibyggnader framför på en kullerstensbelagd gård.Huset skyms av träd. (1900-1920)
6. Gårdsinteriör: ett trähus med ekonomibyggnader i tegelsten.På gårdsplanen växer gräs. (1900-1920)
7. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid hörnet av Nylandsgatan och Tavastgatan.På gården finns ett stenhus med vit puts, till vänster ett hus beklätt med tegelsten samt ett trähus till höger.På gården finns en kvinna med sju flickor och två pojkar samt en häst med kärra till vänster.I bakgrunden syns ett stenhus i två våningar (nuvarande Kulturcentrets hus vid Gamla Stortorget). (1900-1920)
8. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid hörnet av Nylandsgatan och Tavastgatan.På gården finns ett stenhus med vit puts, till vänster ett hus beklätt med tegelsten samt ett trähus till höger.PÅ gården finns åven åtta flickor och fyra pojkar.I bakgrunden syns ett stenhus i två våningar (nuvarande Kulturcentrets hus vid Gamla Stortorget). (1900-1920)
9. Gravkulle: fru Roos grav täckt med blommor och kransar, vintervy från begravningsplatsen i Åbo. (1900-1920)
10. Vy från Åbo: gårdsinteriör med en okänd man som står på trappan til gårdsingången till ett hus med öppen dörr samt tre fönster.På taket syns skorstenar, mot väggen lutar en stege och till höger syns långsidan till granntomtens hus med vitkalkad vägg.I förgrunden syns en gård med en gräsmatta i blom. (1900-1920)

[Följande]