[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='gatubelysning' gav 9 träffar


1. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget i Åbo. (1860-1896)
2. Vy över Auraå mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget.Båten "Nystad" och en anonym båt delvis med på bilden. (1860-1896)
3. "Pavillonen på Sampalinna backen".Vy över Aura å mot ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget i Åbo.Passagerare, hästar och droskor på kajen. (1860-1896)
4. Åbo Domkyrkan under vintertid, ett tiotal droskar på Nylandsgatan. (1897-1902)
5. Åbogator: hörnet av Auragatan och Slottsgatan.Till höger Frenckellska bokhandeln, i fonden till vänster brandtornet på Puolalabacken samt hotell Phoenix. (1888-1902)
6. Åbogator: hörnet av Auragatan och Slottsgatan.Till höger Frenckellska bokhandeln, i fonden till vänster brandtornet på Puolalabacken samt hotell Phoenix. (1888-1902)
7. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen och Samppalinnaberget.I blickens mittfång restaurangen på Samppalinna, samt till vänster båten "Nystad". (1860-80tal)
8. Dagmar (Daggy) Edelberg-Faustinus, skådespelerska, i Åbo i hörnet av Brahegatan och Slottsgatan.I bakgrunden syns Åbo domkyrka. (ca 1908)
9. Två cyklister. (1895-1910)