[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='hälsovård' gav 5 träffar


1. Brunnshuset och badinrättningen vid Kuppis i Åbo. (1860-1896)
2. Brunnshuset och badinrättningen vid Kuppis i Åbo. (1860-1896)
3. Grupporträtt av badgäster (29) vid en paviljong i parken vid Kuppis badinrättning. (1860-70-talen)
4. Grupporträtt av tretton personer: general Teodor Procopé, ministerstatssekreteraradjunkten, general Viktor Napoleon Procopé, presidenten G.W.Råbergh, sekreteraren i Åbo Hovrätt Badgäster: August Mauritz Procopé, fröken Anna Procopé, generalskan Agathe Procopé f. von Knorring (mor till skalden Hjalmar Procopé), generalskan Alexandrina Procopé, presidentskan Råbergh f.Procopé, lagmanskan Lilli Tammelin f.Tennberg, fröken Ellen Procopé, general Herman Procopé, hovrättsrådet Axel Ålenius, fru Olga von Törne f. von Knorring i Nådendal sommaren 1870.Gruppen är fotograferad utomhus vid en brädfodrad vägg med en neutral kuliss i bakgrunden, stående och sittande på en matta i gräset; helfigur. (1870)
5. Kuranstalten i Hangö. (1891)