[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='hamnar' gav 55 träffar


1. Vy från Åbo: Domkyrkan och Fiskehamnen sedda från hörnet av Slotts- och Brahegatan.Domkyrkobron till vänster och Pinellas valv till höger.Bykande kvinnor i förgrunden. (20.4.1883)
2. Vy över Auraå mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget. (1860-1896)
3. Vy från Åbo: Aura å mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget.Ångbåten "Porthan" (byggd 1864) vid kajen.I bakgrunden syns Samppalinna restaurangen, trähus, ett äldre stenhus och packhuset. (1860-1896)
4. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen: ångbåten "Dagmar" vid kajen, packhuset och andra byggnader vid Östra Strandgatan samt Observatoriebacken i bakgrunden. (1860-1896)
5. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två fiskande gossar på en brygga."Hamnen (Åbo)". (1870-1880-talen)
6. Vy över Aura ån mot Korppolaisbacken och Crichtons industriområde.En hjulångare vid kajen och en kontorsbyggnad i trä i förgrunden. (1860-1896)
7. Stadsvy från Åbo: Aura å, i förgrunden står en man sköljande tyg eller fällar; vid östra stranden vädbåtar med segel och vid västra stranden ångfartyg och hästkärra; Samppalinna restaurang, Observatoriet, Aura bro. (1870-1880-talen)
8. Vy från Åbo: "Hamnen", Aura å, bykande kvinnor i förgrunden på bryggan; Ångbåtshamnen, Aurabro, Observatoriet i bakgrunden. (1860-1896)
9. Vy från Åbo: utsikt från Ångbåtshamnen vid Östra Strandgatan mot Stadshuset vid Västra Stranden; i förgrunden syns hästar med kärror, säckhögar och arbetskarlar; i bakgrunden syns Domkyrkan i Åbo. (1870-talet)
10. Vy från Åbo: Domkyrkan och Domkyrkobron med Fiskarhamnen med stånd och fiskarbåtar nedanom Gylichs pelare. (1900-1920)

[Följande]