[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='hattar' gav 62 träffar


1. Överdirektören vid tullstyrelsen, statsrådet Herman Peter HÖCKERT (Vasa 14.8. 1824-Helsingfors 27.2.1891) sittande i helfigur med hatten i handen. (1857-63)
2. Kommunalråd Carl Fredrik Junnelius (Uleåborg 26.10.1838-Åbo 4.10.1907) sittande i helfigur med en cigarr i högra handen.På bordet intill en uppochnervänd cylinderhatt. (1857-63)
3. Grupporträtt av assessor Arvid Forssman stående vid sidan av fröken Hedvig Forssman (1839-9.10.1917 begraven i Kimito) (Hon skötte i 50 år ända till sina sista dagar jordbruket på det lilla familjegodset Falkeberg i Finnby) och Hanna Forssman.Kvinnorna sittande och pojken stående i helfigur.Ateljén är utomhus vid en vägg med ett fönster; på väggen har spänts en neutral duk och på brädgolvet finns en liten matta. (1857-63)
4. Dubbelporträtt av egendomsägaren ("Männäisgreven, Pappila Francken") i Pojo Ernst August Franck (född i Nousis - ) med hustrun Emelie Franck f.Blom (Nystad) sittande i helfigur. (1857-63)
5. Fru Lindgren (gift med magister Lindgren i Ekenäs och mor till Axel Lindgren) sittande i knästycke med hatt i knäet och vänstra armen vilande mot ett bord. (1857-63)
6. Porträtt av handelsexpedit Backman (troligen), stående i helfigur med cylinderhatt i högra handen och vänstra handen vilande mot ett bord. (1857-63)
7. Trippelporträtt av konsul Nicolai Sitkoff med hustrun Helena f.Rubloff och dottern Ljuba (1.1.1859-Helsingfors 6.8.1931) g.Durchman (med doktor N.G.D.) från Mariehamn.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-63)
8. Matematikläraren Karl Wilhelm Hougberg (Lovisa 26.11.1832- ) stående i trekvartsfigur med gevären i högra och en skjuten and i vänstra handen. (1857-63)
9. Grupporträtt av Adolf Forsgren, konsul Hugo Tammelander, apotekare Georg Henrik Fonselius och kontorist (sedermera musikkritiker) Karl Fredrik Wasenius i helfigur. (1857-1863)
10. Grupporträtt av borgmästaren Carl Arvid Tollet (23.6.1823 Virmo-12.5.1892 Åbo), okänd, polismästaren Lorentz Edvard Lönnblad (20.4.1822 Viborg-13.2.1886 Åbo) och okänd i helfigur. (1857-1863)

[Följande]