[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='hattar' gav 18 träffar


1. Grupporträtt av assessor Arvid Forssman stående vid sidan av fröken Hedvig Forssman (1839-9.10.1917 begraven i Kimito) (Hon skötte i 50 år ända till sina sista dagar jordbruket på det lilla familjegodset Falkeberg i Finnby) och Hanna Forssman.Kvinnorna sittande och pojken stående i helfigur.Ateljén är utomhus vid en vägg med ett fönster; på väggen har spänts en neutral duk och på brädgolvet finns en liten matta. (1857-63)
2. Dubbelporträtt av egendomsägaren ("Männäisgreven, Pappila Francken") i Pojo Ernst August Franck (född i Nousis - ) med hustrun Emelie Franck f.Blom (Nystad) sittande i helfigur. (1857-63)
3. Matematikläraren Karl Wilhelm Hougberg (Lovisa 26.11.1832- ) stående i trekvartsfigur med gevären i högra och en skjuten and i vänstra handen. (1857-63)
4. Vinjetterat dubbelporträtt av professor Carl August Lundström (Karleby 24.7.1844-Helsingfors 21.11.1914) med systern, presidenstskan Constance Wilhelmina Montgomery f.Lundström (1842-Helsingfors 1925) i trekvartsfigur.CAL stående och CWM sittande. (1857-1863)
5. Stabskaptenen Fridolf Alexander Lewison (Åbo 12.3.1825-Åbo 26.7.1906) sittande.Knästycke och halvprofil. (1857-1863)
6. Grupporträtt av fyra män: (stående från vänster) handlanden A.P.Lithenius och en anonym ung man; (sittande från vänster) provisor Johan August Liljedal, brandmästaren Leander Georg Lillia (14.7.1835-Åbo 8.6.1879) och garvaren Schwela (bror till kapten Schwela).Helfigursbild. (1857-1863)
7. Lekande män och åskådare: (stående i mitten) provincialläkaren Carl Erik Soldan (Sordvala 17.2.1811-Helsingfors 4.3.1870) från Salo, (stående till höger) konditor Lemberg och sittande järnhandlaren Öhberg i helfigur.I förgrunden sitter två män dragande "väki-kapula". (1857-1863)
8. Maria Mathilda Unonius (16.10.1852-Nådendal 19.8.1864) sittande i helfigur, trekvartsprofil, vänd till vänster. (1857-1863)
9. Sjökaptenen Gudmund Magnus Fogelholm (Uleåborg 2.2.1842-Åbo 26.2.1901) sittande i knästycke. (1857-1863)
10. Hovrättsnotarien Carl August Ålenius (Eckerö 13.2.1829-Åbo 24.12.1863) stående i helfigur. (1860-1863)

[Följande]