[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='hederstecken' gav 3 träffar


1. Översten Gregorius Aminoff (Sjundeå 3.11.1811-Åbo 27.5.1874) med hustrun Sara Adelaide Constance Sofia f.Ithimaeus (8.11.1834-på Tenhola säteri-7.2.1922).Sittande i helfigur. (1857-63)
2. Vinjetterat porträtt av kronofogden, landskamreraren Carl Gustaf von Bonsdorff ( 4.1.1798-Carlberg i Uskela 16.4.1877) sittande i trekvartsfigur. (1857-1863)
3. Överstelöjtnant, friherre Alexander Aminoff (Saaris gård 10.11.1811-1886) sittande i trekvartsfigur med vänstra armen vilande mot ett bord. (1857-1863)