[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='historia' gav 7 träffar


1. Anfall. (1899)
2. Ansgarius (801-865) predikar Christna läran i Sverige (Under Konung Björn på H ågas regering, omkring 830.) (1830-31)
3. Bild av anfallet på Bastiljen, med text.Assemblée National.
4. Barnamordet i Betlehem.
5. Belägring.Kiöbenhavnske Studenters og professorers deltagelse i hovedstadens forsvar under beleiringen 1658-59. (1889)
6. Åbo Avdelnings bildsamlingar var tillgängliga för allmänheten vid Åbo stadsbibliotek 1909-1923.Sedan donerades Åbo Avdelnings bildsamlingar av Åbo Nation vid Alexanders universitet i Helsingfors till Åbo Akademi vid invigningen 11.10. 1919, bildsamlingen kallades Åbo Akademis bildsamlingar och var i akademins ägo och förvaltning samt ställdes under det akademiska bibliotekets vård.Studenterna hade redan 1909 börjat insamlingen av bilder för att dokumentera sin lokalmiljö.Samlingarna flyttades 1923 till nuv.Svenska Gården vid Auragatan, 1932 till det Jakobsonska huset vid Tavastgatan 32, och därifrån 1955 till Åbo Akademis huvudbyggnad samt slutligen till Åbo Akademis bibliotek (Gadolinia).Bildbeståndet har under åren utökats genom donationer av tusentals personer i Finland och utomlands.Donationerna finns uppteckande både i gamla accessionsböcker 1911-2003 och nuförtiden också i databasen ACCSAM.De enskilda bilderna har sedan 1990 registrerats i databaserna BILDSAM och BILDSAM2.Databasen BILDSAM är sökbar på nätet http://www.abo.fi/library/bildarvet, medan databasen BILDSAM2 är för intern användning, tillgänglig med specialtillstånd.Ytterligare finns databasen USAM över upphovsmannauppgifter och databasen LANSAM med låntagaruppgifter.Databaserna används för internt bruk och informationssökning.Arkivets första bildhanteringssystem hette Finsca. (1984)
7. Porträtt av intendenten, fröken Lotten Dahlström, verksam 1919-1952, och brodern, professor i Nordisk historia vid Åbo Akademi, Svante Dahlström.Han har haft stort inflytande på bildsamlingarnas utveckling från 1909, då han var med om att grunda arkivet och skapa dess systematik.Han förestod Bildsamlingarna 1952-1965. (1984)