[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='järnvägar' gav 6 träffar


1. En tågvagn (sovvagn ?) på ett järnvägsspår vid en järnvägsstation med en okänd man som står med en promenadkäpp. (1900-1920)
2. Järvvägsstation.Stor träbyggnad med fyra skorstenar vid tre järnvägsspår. (slutet av 1800-talet)
3. Kuopio?Järnvägsräls med vatten på båda sidorna och elstolpar längsmed spåret.I bakgrunden syns några godsvagnar. (1890-1910-tal)
4. Ett tåg korsar en bro över ett vattendrag.Åkrar och skog i bakgrunden. (1899)
5. Vasa.Hamnen där trävaror lastas på eller av fartyg.Två barn står på järnvägsspåret i bildens förgrund. (1900-1910-tal)
6. Fredrikshamn.Järnvägsspår längsmed en strand.I bakgrunden syns en tegelbyggnad med skorsten och invid en brygga.Bredvid byggnaden uppradad trälast. (ca 1900-1910)