[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='jordbruk' gav 44 träffar


1. Åttonde Allmänna Finska jordbruks- och trädgårdsutställning i Kuppis (Åbo) 1881: utställningsbyggnadens ingång prydd med flaggor; en bänk och björkar i förgrunden. (1881)
2. Rönnudden i Kimito (ägs av Axel Haartman) med fåglar och vatten i förgrunden samt staket. (1900-1923)
3. Genrebild av skördefolk, män och kvinnor på en höäng i Åboland.Höet lyfts på höstackar ifrån hästkärra. (1900-20)
4. Grupporträtt av män, kvinnor och barn uppställda framför en manngårdsbyggnad i trä, med ett torn och en tinne med flagga.Herrskapsfolk och studenter i Åboland.I bakgrunden lador. (1900-1920)
5. Interiör: Maamiesten Kauppa O.y. vid Ryska Kyrkogatan 15 i Åbo (enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Affären bedrevs av direktör J.G.Nordström som sålde jordbruksredskap, till exempel spadar och grepar. (1900-1920)
6. Interiör: affär med jordbruksredskap, Maamiesten Kauppa o.y.(Ryska Kyrkogatan 15 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907), kunder och expediter bakom disken. (1900-1920)
7. Vy från Åbo: gårdsinteriör från Maamiesten Kauppa o.y. vid hörnet av Ryska Kyrkogatan och Köpmansgatan (reproduktion).Gården är kullerstensbelagd och på gården står hästar och vagnar med livsmedel samt pigor och drängar från landsbygden. (1900-1920)
8. Interiör: affär med jordbruksredskap, Maamiesten Kauppa o.y.(Ryska Kyrkogatan 15 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907).Handel med kunder och expediter bakom disken. (1900-1920)
9. Exteriör: bostadshus i trä i Littois.Jordbruk i Åboland, huvudbyggnaden till en gård. (1900-1920)
10. Interiör: ladugård med kor i Littois.Jordbruk med boskap, en gård i Åboland. (1900-1920)

[Följande]