[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='kärror' gav 17 träffar


1. Vy från Åbo: utsikt från Ångbåtshamnen vid Östra Strandgatan mot Stadshuset vid Västra Stranden; i förgrunden syns hästar med kärror, säckhögar och arbetskarlar; i bakgrunden syns Domkyrkan i Åbo. (1870-talet)
2. Vy från Åbo: hörnet av Slottsgatan 1 och Aningaisgatan (Löfdahls järnhandel); i bakgrunden syns Åbo stadsbibliotek och Aura å. (ca 1904)
3. Vy från Åbo: hörnet av Auragatan och Slottsgatan mot Salutorget, Hotel Phoenix och Åbo Konstmuseum. (ca 1904)
4. Tilläggsbyggnaden, med årtalet 1737, hör till Gamla rådhuset vid Gamla Stortorget i Åbo.Fasaden vetter mot Fägatan, som under medeltiden var en av de viktigaste landsvägar mellan Åbo och Viborg. (ca 1904)
5. Strandgatan i Mariehamn på Åland, apotek i trähuset till vänster och hästkärror på gatan.Bild nr 307. (1890-talet)
6. Trähus vid Esplanaden ("Esplanaatti") i Mariehamn på Åland.Bild nr 357. (1890-talet)
7. Porträtt av Albert Fagerström stående ute på åker. (1915-1950)
8. Hästkärra dekorerad med lövkvistar vid "Färjsundet" på Åland. (1893-1909)
9. Ångbåt vid kajen. (1890)
10. "Öfverfart af Raudanjoki på väg till Sodankylä då "Lilla fröken" var med".Två hestdragna kärror och minst fem personer tar sig över ån med en vajerfärja. (1902-1916)

[Följande]