[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('kanaler (vattenvägar)') gav 12 träffar


1. Saima kanal.Lauritsala.Nr. 596.Médaille de Vermeil À Paris 1892. (1892)
2. Saima kanal. (1890)
3. Saima Kanal.Skogsparti vid Rättijärvi.No 164. (1890)
4. Saima Kanal.Parti vid Lauritsala.No 155. (1890)
5. Saima Kanal.Parti vid Taipale.No 179. (1890)
6. Saima Kanal.Rättijärvi sluss.N:o 168. (1890)
7. Murole kanal i Ruovesi. (ca 1898)
8. Kautta kanal 1885. (1885)
9. Två fyrlyktor vid Lemströms kanal på Åland, uppförda år 1889.Lyktorna belägna vid östra inloppet till kanalen. (1891)
10. Byggandet av Lemströms kanal på Åland i slutet av 1800-talet (1881)

[Följande]