[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='kejsare' gav 66 träffar


1. Alexander I (1777-1825), kejsare av Ryssland, storfurste av Finland. (1809-)
2. Kejsare av Ryssland och storfurstendömet Finland: Alexander I (1777-1825), Nikolai I (1796-1825) och Alexander II (1818-1881). (1880-)
3. Porträtt av ALEXANDER II (1818-1881), storfurste av Finland, kejsare av Ryssland. (1800-)
4. Porträtt av Alexander II (1818-1881), storfurste av Finland, kejsare av Ryssland. (1800-)
5. Alexander II (1818-1881), storfurste av Finland, kejsare av Ryssland. (1800-)
6. Alexander II (1818-1881), storfurste av Finland, kejsare av Ryssland. (1800-)
7. Porträtt av Alexander II (1818-1881), storfurste av Finland, kejsare av Ryssland. (1800-)
8. Kejsar Alexander II (1818-1881) under en kejserlig fest. (1800-)
9. Kejsar Alexander II (1818-1881) av Ryssland. (1800-)
10. Kejsar Alexander II:s staty på Senatstoret i Helsingfors: H.M.Keisari Aleksanteri II:sen muistopatsas Helsingissä. (1809-)

[Följande]