[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('konstruktioner (byggnader)') gav 3 träffar


1. En längre stockbro som sträcker sig över ett vattendrag igenvuxet med vass.Bron till Pöyliö pörte (enligt Bo Björkman 8.3.1999). (1900-1920)
2. Pålning, eventuellt för en flottningsdamm eller -kanal.Fyra män tätar marken med en pålningsstock. (1905-1910)
3. Pålning, eventuellt för en flottningsdamm eller -kanal.Tre män tätar marken med en pålningsstock. (1905-1910)