[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='kulisser' gav 55 träffar


1. Grupporträtt av assessor Arvid Forssman stående vid sidan av fröken Hedvig Forssman (1839-9.10.1917 begraven i Kimito) (Hon skötte i 50 år ända till sina sista dagar jordbruket på det lilla familjegodset Falkeberg i Finnby) och Hanna Forssman.Kvinnorna sittande och pojken stående i helfigur.Ateljén är utomhus vid en vägg med ett fönster; på väggen har spänts en neutral duk och på brädgolvet finns en liten matta. (1857-63)
2. Byggmästare Alexander Söderholm sittande i helfigur med vänstra armen vilande mot ett bord.Söderholm var med vid uppbyggandet av Brunnshuset i Nådendal 1869. (1857-63)
3. Trippelporträtt av kaptenskan Mårtensson (gift med kapten Robert Mårtensson) med två söner i helfigur.Modern sittande och sönerna stående. (1857-1863)
4. Grupporträtt av apotekare Berndt Magnus Harberg (16.9.1824- ), handlande Carl Wilhelm Bahne samt herr Lindman (bror till handelsbokhållare Adolf Lindman), sittande vid ett bord spelande kort, samt av en okänd man stående bakom.Tre av männen röker cigarr. (1857-1863)
5. Grupporträtt av Adolf Forsgren, konsul Hugo Tammelander, apotekare Georg Henrik Fonselius och kontorist (sedermera musikkritiker) Karl Fredrik Wasenius i helfigur. (1857-1863)
6. Grupporträtt av de från Åbo Navigationsskola utdimitterade kaptenerna från vänster till höger: övre raden stående, 3.Riedell, 5.Ernst Krogius, 7.Rosenberg, nedre raden sittande, 2.H.Lundström, 3.Riedell, 4.Zandt, 5.Filip Wikander, 7.Berglund (Erlund?) i helfigur. (1857-1863)
7. Okänd ung man sittande i helfigur. (1857-1863)
8. F.d. senator Carl August Nyberh, adlad af Nyborg (Norrköping 19.12.1833- Helsingfors 6.10.1927) stående i helfigur med vänstra handen stödd mot ett bord.På bordet en cylinderhatt. (1857-1863)
9. Okänd ung familj i helfigur.Modern sitter med barnet i famnen och fadern står. (1857-1863)
10. Okänd ung kvinna sittande i helfigur. (1857-1863)

[Följande]