[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('laster (transport)') gav 6 träffar


1. Viborg (?).Utsikt från en lasthamn.På kajen staplade brädor, och till höger syns fören av ett segelfartyg.I bakgrunden syns flera segelfartyg. (1890-1910-tal)
2. Viborg.Segelfartyg och några mindre roddbåtar förtöjda vid hamnen, och på kajen staplade brädor. (1890-1910-tal)
3. Vy över en hamn.I förgrunden brädor, ved och tunnor uppradade, i bakgrunden strandbyggnader.Vid hamnen ligger ångaren FALKEN och flera ångfartyg syns längre bort.Troligen Kaskö. (1900-1910-tal)
4. Vasa.Vasklot.Hamnen där trävaror lastas på eller av fartyg.Två barn står på järnvägsspåret i bildens förgrund. (1900-1910-tal)
5. Kemi eller Torneå?Träbyggnader vid en strand.Några roddbåtar ligger förtöjda i det lugna vattnet. (ca 1890-1910)
6. Fredrikshamn.Järnvägsspår längsmed en strand.I bakgrunden syns en tegelbyggnad med skorsten och invid en brygga.Bredvid byggnaden uppradad trälast. (ca 1900-1910)