[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='målningar' gav 25 träffar


1. Teologieprofessorn Jacob BONSDORFF (Borgå 6.9.1763-Åbo 13.3. 1831) i bröstbild.Originalporträttet (70.5 x 63) är målat av Gustaf Wilhelm Finnberg (?) före 1827 och tillhör genom testamente Universitetets teologiska auditorium Åbo Akademi (?). (1857-63)
2. Vinjetterat porträtt av major Fredrik Johan Ulrik af Forselles (11.8.1783-Moisio i Elimä 3.2.1857) i bröstbild.Han var ägare av Moisio gård och tjänade under 1808 års krig vid Nylands Dragon.Fotot av en tavla tillhörig Axel af Forselles.(Majorens tapperhetsmedalj i guld ägs av G. af Forselles). (1857-1863)
3. Kronofogden Rudén ? i bröstbild, vänd till höger. (1857-1863)
4. Bröstbild av Engelbrekt Rancken (Åbo 28.12.1790- 14.1.1862), kaplan och vicepastor i Mietois (1857-1862)
5. Lojakten i Rusko 14.2.1864.Reprofoto efter en målning av J.J.Reinberg. (1864)
6. Väggmålning, stucco, av Robert Wilhelm Ekman, i Åbo domkyrka: "Konung Gustaf den I emottager af Biskop Agricola den första finska Bibelöfwersättningen ..." (1860-1896)
7. Kaplanen i Mietois, vicepastorn Engelbrekt Rancken (Åbo 28.12.1790-14.1.1862) i bröstbild. (1810-62)
8. Väggmålningen, Biskop Henrik vid Kuppis (målad av R.W.Ekman) i Åbo domkyrka, nr 291. (1890-talet)
9. Altartavlan i Åbo domkyrka. (1890-talet)
10. Interiör ur Åbo Domkyrka: Fresk av Robert Wilhelm Ekman föreställande Mikael Agricola som överräcker den första finska bibelöversättningen åt Gustaf Vasa.Under målningen står skrivet "Konung Gustaf den Ie emottager af Biskop Agricola den första finska Bibelöfwersättningen..." (1860-talet)

[Följande]