[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='marinen' gav 8 träffar


1. Dokumentation av sorgefesten för den drunknade besättningen på skeppet "Åbo" i de kinesiska farvattnen våren 1870; i mitten minnesplakat över de omkomna: G.R.Berg, J.G.Gustafsson, G.K.Lillja, J.A.Sundroos, C.V.Palmberg, F.E.Gestren, E.J.Ekman, A.J.Carlsson, A.A.Hilberg, A.F.Lindgren, C.W.Renfors, D.W.Lindström, J.H.Henriksson, J.Rönnlund, G.F.Indrén och F.F.Wikström.En uppsättning bestående av en tavla med fartyget "Åbo" omringat av manskapets namn, sjöfartsredskap, hederskompani med två sjömän på varsin sida av den draperiprydda mittkompositionen; i bakgrunden flaggor. (1870)
2. Åland.Panorama af Bomarsund.Telegraftornet.Prestö-tornet.Commadant Jacquelin.Hufvud-fästningen.Commandant Bodisco.Fjärden Lumparen.Den Engelsk-franska flottan.Vestra base= Tornet C.Commandant Tesche.
3. Bomarsund på Åland.
4. Efter solnedgången - Auringon laskettua. (1870-1880-talet)
5. Drottning Elisabeth II och prins Philip på statsbesök i Finland 1976.Drottning Elisabeth har inspekterat hederskompaniet framför Åbo domkyrka. (1976)
6. Vinjetterad midjebild av amiral Alexander Elfsberg (1826-1903). (1860-talet)
7. Vinjetterad midjebild av amiral Alexander Elfsberg (1826-1903). (1860-talet)
8. Vinjetterad midjebild av amiral Alexander Elfsberg (1826-1903), civilklädsel. (1860-talet)