[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='mattor' gav 91 träffar


1. Grupporträtt av de från Åbo Navigationsskola utdimitterade kaptenerna från vänster till höger: övre raden stående, 3.Riedell, 5.Ernst Krogius, 7.Rosenberg, nedre raden sittande, 2.H.Lundström, 3.Riedell, 4.Zandt, 5.Filip Wikander, 7.Berglund (Erlund?) i helfigur. (1857-1863)
2. Grupporträtt av kapellanen, vicepastorn Bernhard Taxell ( -Juths kapellansboställe i Lappfjärd 30.6.1879) med fru f.Sääf och dotter i helfigur.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-1863)
3. Dubbelporträtt av professor Berndt Herman Ivar Lagermarck (Åbo 2.6.1843- ) med possessionat Carl Axel Fr.Björkenheim (5.2.1843- ) sittande i helfigur. (1857-1863)
4. Yngling med hund, sittande i helfigur och halvprofil, vänd till höger. (1857-1863)
5. Ida Johansson g.Gleixner (ca. 5 år gammal) stående med blomkrans om armen i helfigur. (1857-1863)
6. Fru Mimmi Fellman f.Jurvelius sittande i helfigur med en bok i handen.MF gift med sjökapten Fellman från Kristinestad.(Uppgift av prostinnan Tallgren i St.Marie). (1857-1863)
7. Grupporträtt av kyrkoherden i Keuru Frans Henrik Bergroth (1817-1871) med hustrun Hilda Elisabet f.Fabritius sittande bredvid varandra i helfigur. (1857-1863)
8. Grevinnan Aline Ottiliana Cronhjelm f.Björkenheim (5.3.1846- ) stående i helfigur. (1857-1863)
9. Ångbåtskommissionären Fredrik Grönlund (född i Sverige) stående i helfigur med hunden liggande vid fötterna. (1857-1863)
10. Dubbelporträtt av t.v.Herman Lagermarck (Åbo 2.6.1843 - ), senare professor, och Carl Axel Björkenheim (5.2.1843- ), sittande i helfigur. (1857-1863)

[Följande]