[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='mustascher' gav 55 träffar


1. Dubbelporträtt av bokhandlaren i Tammerfors Hegelberg med fru f.Ekqvist i helfigur.Hon stående och han sittande.Originalfotot är taget i Reinbergs ateljé och monterat i oval passepartout samt inramat. (1857-1863)
2. Auditören Axel Thiodolf Federley (Åbo 7.10.1824-Åbo 21.3.1881) sittande i knäbild, vänd till vänster. (1857-1863)
3. Provincialläkaren Oskar Fredrik Hornborg (Alastaro 24.11.1825-Åbo 27.5.1889) sittande i helfigur, vänd till höger. (1857-1863)
4. Generalen Bengt Joakim Krook (Åbo 16.1.1816-Brinkhall i Kakskerta 27.9.1886) sittande i knäbild, vänd till vänster. (1857-1863)
5. Provincialläkaren i Hollola distrikt, medicine och kirurgiedoktorn Carl Albert Ringbom (Tammerfors 17.11.1827-Karkku 20.9.1900) sittande i helfigur. (1857-1863)
6. Doktor Fredrik Viktor Såltin (1833-Vasa 28.11.1873) sittande i helfigur med vänstra armen vilande mot ett bord samt högra handen innanför kavajen. (1857-1863)
7. Stabskaptenen Fridolf Alexander Lewison (Åbo 12.3.1825-Åbo 26.7.1906) sittande.Knästycke och halvprofil. (1857-1863)
8. Grupporträtt av fyra män: (stående från vänster) handlanden A.P.Lithenius och en okänd ung man; (sittande från vänster) provisor Johan August Liljedal, brandmästaren Leander Georg Lillia (14.7.1835-Åbo 8.6.1879) och garvaren Schwela (bror till kapten Schwela).Helfigursbild. (1857-1863)
9. Vinjetterat porträtt av ung okänd man sittande med cigarr i handen i trekvartsfigur. (1857-1863)
10. Vinjetterat porträtt av lantmäteri-ingenjör Ceder i bröstbild. (1860-1896)

[Följande]