[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='panoraman' gav 39 träffar


1. Utsikt från Vårdberget mot Domkyrkan, St.Karins och St.Marie kyrkorna; hörnet av Tavast- och Nylandsgatan i förgrunden, Akademihuset och Hovrätten, Åbo Akademis huvudbyggnad mfl. (1860-1896)
2. Panorama från Domkyrkotornet över Åbo stad: Åbo svenska klassiska lyceum t.v. och Puolalabacken, Järnvägsstationen t.h. samt Hirvensalo, Åbo slott, Kakolabacken, Runsala i bakgrunden. (1860-1896)
3. Åland.Panorama af Bomarsund.Telegraftornet.Prestö-tornet.Commadant Jacquelin.Hufvud-fästningen.Commandant Bodisco.Fjärden Lumparen.Den Engelsk-franska flottan.Vestra base= Tornet C.Commandant Tesche.
4. Bomarsund på Åland.
5. Vy från Åbo: utsikt från Vårdberget mot Aura å, Kakola-backen och Åbo slott. (1870-80-talet)
6. Vy från Åbo; utsikt från Vårdberget mot Aura å, Kakola-backen och Åbo slott. (1870-80-talet)
7. Vy från Åbo: utsikt från Vårdberget mot Aura å, Kakola-backen och Åbo slott. (1870-80-talet)
8. Vy från Åbo: utsikt från Kakola-backen mot Åbo domkyrka och Vårdberget. (1870-talet)
9. Vy från Åbo: utsikt från Samppalinna-berget mot Aura bro och Åbo domkyrka. (1870-talet)
10. Vy från Åbo: utsikt från Samppalinna-berget mot Aura bro och Åbo domkyrka. (1870-talet)

[Följande]