[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='präster' gav 29 träffar


1. Teologieprofessorn Jacob BONSDORFF (Borgå 6.9.1763-Åbo 13.3. 1831) i bröstbild.Originalporträttet (70.5 x 63) är målat av Gustaf Wilhelm Finnberg (?) före 1827 och tillhör genom testamente Universitetets teologiska auditorium Åbo Akademi (?). (1857-63)
2. Kapellanen, vicepastorn Karl DAHLBERG (Hvittis 15.1.1833-Nådendal 26.1.1879) sittande i halvfigur. (1857-63)
3. Vicepastorn Axel Gabriel Ylander (Åbo 21.1.1829-Björneborg 9.7.1882) sittande i helfigur. (1857-63)
4. Dubbelporträtt av kyrkoherden i Leppävirta, prosten Daniel Fredrik Walle (Lappträsk 21.1.1802-Leppävirta 7.1.1867) med fru Selma Augusta f.Alléen (Åbo 18.7.1814-Leppävirta 29.6.1874) sittande i helfigur.Han har hatten på knäet och hon en vit duk i famnen. (1857-67)
5. Porträtt av prost Frans Henrik Bergroth (Kuorevesi 1.12.1817-Keuru 9.8.1881) sittande i knäbild med vänstra armen vilande mot ett bord.På bordet några böcker. (1857-1863)
6. Vinjetterat porträtt av prost Viktor Adrian Bergroth (Suodenniemi kapell 1.6.1814-Pöytis 24.1.1876), sittande i trekvartsfigur med vänstra armen vilande mot ett bord. (1857-1863)
7. Grupporträtt av kapellanen, vicepastorn Bernhard Taxell ( -Juths kapellansboställe i Lappfjärd 30.6.1879) med fru f.Sääf och dotter i helfigur.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-1863)
8. Dubbelporträtt av prosten Herman Gabriel von Bonsdorff (Åbo 25.12.1830- Ikalis 15.2.1905) med hustrun Elisabeth Wilhelmina von Bonsdorff f.Sallmén (Muurla 8.4.1832-Helsingfors 8.3.1892, begraven i Ikalis) i helfigur.Mannen stående och kvinnan sittande. (1857-1863)
9. Kapellanen, vicepastorn Olof Henrik Helander (Brahestad 16.7.1814-Pedersöre 1.6.1868) sittande i trekvartsfigur, vänd till vänster. (1857-1863)
10. Kyrkoherde Johan Adolf Colérus (Pyhämaa 141.0.1830-Kangasala 30.9.1889) sittande i knästycke med högra armen vilande mot ett bord.Halvprofil. (1857-1863)

[Följande]