[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='resenärer' gav 4 träffar


1. Vy över Auraå mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget. (1860-1896)
2. "Pavillonen på Sampalinna backen".Vy över Aura å mot ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget i Åbo.Passagerare, hästar och droskor på kajen. (1860-1896)
3. Vy från Åbo: Aura å mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget.Ångbåten "Porthan" (byggd 1864) vid kajen.I bakgrunden syns Samppalinna restaurangen, trähus, ett äldre stenhus och packhuset. (1860-1896)
4. Vy från Åbo: Aura å mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget.Ångbåten "Porthan" (byggd 1864) vid kajen.I bakgrunden syns Samppalinna restaurangen, trähus, ett äldre stenhus och packhuset. (1860-1896)