[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='resor' gav 9 träffar


1. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund.Ofullständig serie.Nr. 28.Text: Knappast landsatt blir familjen anropad af en vedett som begär dess pass. (1853)
2. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 29.Text: Vedetten som finner förhållandet misstänksamt anmodar familjen att vända ryggen åt kedjan. (1853)
3. Bomarsund.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 35.Text: Utsigt af fästningen Bomarsund (af granit). (1835)
4. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 36.Text: Commendantens trädgård.Hufvudtornet (allt af granit). (1835)
5. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 37.Text: Slagfältet.Sällskapet gör en halt här, i hopp om att finna trophéer efter striden. (1853)
6. Bomarsund.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 41.Text: Bestörtninge öfver detta missöde.En Åländsk skeppare åtager sig att öfver- (föra ?)Herrskapet tillbaka till Sverige. (1853)
7. Kejsar Alexander I med sällskap anländer till Kajana slotts ruiner vid forsen Ämmäkoski.Män ur högre stånden tar emot Kejsaren på bryggan vid stranden till vänster.Män uppe på stranden står och skådar till vänster.Kajana slotts ruiner i mitten ovanför forsen. (1826)
8. Tre kvinnor och fyra män står på en ångbåtsbrygga iklädda kappa och hatt eller skärmmössa. (början av 1900-talet)
9. Edvard Westermarck (1862-1939) står på däcket till fartyget "Titania" iklädd kappa och hatt. (våren 1914)