[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='sällskapsliv' gav 20 träffar


1. Ett sällskap, 13 personer, ute i det gröna på Ekbacken i Runsala den 16.9.1888. (16.9.1888)
2. Observatoriet på Vårdberget i Åbo; ett sällskap med sex ryska ? militärer, en kvinna och hund vilande i gräset; helfigur; en bänk i förgrunden. (1857)
3. Utflykt: sommarfest i Åbolands skärgård, män och kvinnor uppställda till grupporträtt framför ångfartyget "Kimito" vid vattendrag. (1900-1923)
4. Exteriör av villa på Runsala vid allmänna promenaden med herrskap och tjänstefolk från Åbo. (1900-1920)
5. Grupporträtt av ett sällskap av två anonyma kvinnor och två män på en brygga vid ett vattendrag i Åboland.Till höger roddbåtar, i bakgrunden segelbåtar. (1900-20)
6. Grupporträtt av studenter: män och kvinnor på studentsommarfest i Åboland.Baktill en gård med väderkvarn. (1900-1920)
7. Grupporträtt av studenter: män och kvinnor ute i naturen sommaren 1903 i Åboland.I gruppen finns två dragspelsmusikanter, två slaginstrument och en fana. (1903)
8. Första maj-festtåg på ett torg i Åbo.Tåget består av blomsterprydda droskor med hästar och kuskar samt finklädda kvinnor med hattar sittande i vagnarna.Till vänster står pojkar i publiken och i spetsen av tåget står två ekipage.Torget är kullerstensbelagt och i bakgrunden finns hus i trä och sten. (1900-1920)
9. Grupporträtt: okända kvinnor i parken.Sommarklädda damer i ljus och mörk klänning med hatt.Damerna i första raden sitter på en bänk.Gruppen är uppställd i en finländsk skog, troligen under en sommarutflykt. (1900-1920)
10. Grupporträtt: Västfinska studentavdelningens sommarfest i Åbolands (?) skärgård, på en klippa vid ett vattendrag. (1901)

[Följande]