[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='samhället' gav 11 träffar


1. Utsikt från Hjärteplatsen mot Kangasala kyrkan. (1880-talet)
2. Utsikt från Kejsaråsen mot Kangasala. (1890)
3. Vy från Hjerteplatsen mot Kangasala kyrka. (1880-talet)
4. Vy från Hjerteplatsen mot Kangasala kyrka. (1880-talet)
5. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkomitténs sammanträde i Stadshuset.Från vänster handlanden Edvard Nylund, Höglund, Axberg, överste Theodor Schauman, fabrikör N.Boman, pastor Arthur Malin, kommerserådet Magnus Dahlström, doktor Carl von Heideken, bokföraren Heikki Liipola, Salminen, bokhandelsföreståndare Otto Lindeman, disponenten Jokinen, redaktörerna Matti Vuolukka, Rafael Colliander, K.F.Hellstén och Seth Heikkilä, litteratören Lauri Soini, typografen O.Lindgren, folkskolläraren Matti Saarinen, Lindström, vicehäradshövding Antti Mikkola, lagman Oskar Julius Tammelin, vicehäradshövding Kuno Alfthan, handlanden C.G.Wahlström, vicehäradshövding Ivar Aminoff. (1905)
6. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
7. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
8. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
9. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
10. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)

[Följande]