[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='skärgårdar' gav 143 träffar


1. Ankarplatsen vid Kuuva redd vid Kejsar Alexander III:s besök 6.7.1884.Reprofoto efter J.J.Reinbergs målning. (1884)
2. Arktiska Archipelagen.Efter Franklinska expeditionernas nyaste upptäckter utarbetad och tecknad af H.Lange.Karta över Alaska och Grönland.Havet grönt. (- 1900 -)
3. Vy över Barösund.Gott nytt år önskas Rolf av Far och Mor.Haga J.I Januari 1901. (1901)
4. Åland.Panorama af Bomarsund.Telegraftornet.Prestö-tornet.Commadant Jacquelin.Hufvud-fästningen.Commandant Bodisco.Fjärden Lumparen.Den Engelsk-franska flottan.Vestra base= Tornet C.Commandant Tesche.
5. Bomarsund på Åland.
6. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund.Ofullständig serie.Nr. 28.Text: Knappast landsatt blir familjen anropad af en vedett som begär dess pass. (1853)
7. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 29.Text: Vedetten som finner förhållandet misstänksamt anmodar familjen att vända ryggen åt kedjan. (1853)
8. Bomarsund.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 35.Text: Utsigt af fästningen Bomarsund (af granit). (1835)
9. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 36.Text: Commendantens trädgård.Hufvudtornet (allt af granit). (1835)
10. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 37.Text: Slagfältet.Sällskapet gör en halt här, i hopp om att finna trophéer efter striden. (1853)

[Följande]