[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='skeppsvarv' gav 17 träffar


1. Vy över Aura å mot Crichtonska båtvarvets kontorsbyggnad vid Östra Strandgatan och i förgrunden en ångbåt bland isen. (1860-1896)
2. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan; vid kajen ligger en ångbåt med segel. (1860-1896)
3. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verskstads kontorsbyggnad.Hörnet av Östra Strandgatan och Skeppargatan. (1860-1896)
4. Vy från Åbo: Aura å, Crichtons båtvarv, ångbåten Porthan m.fl. och Åbo slott i bakgrunden. (1860-1896)
5. Vy från Åbo: Östra stranden mot Västra stranden: Aura å, Crichtons båtvarv, Kakola fängelse. (1860-1896)
6. Exteriör: Åbo Båtvarf på Runsala.Industrianläggning av trä med stora fönster och en skorsten till vänster.Mot den ena långsidan lutar sig en stege, på gården finns trävirke och sparkstöttingar samt en kälke. (1900-1920)
7. Interiör: Åbo Båtvarf på Runsala.Båtvarvet är byggt av trä med stora fönster.I maskinhallen finns kugghjul, motorer och arbetande män.Hallen har jordgolv och innehåller träartiklar, spadar och andra verktyg. (1900-1920)
8. Vy från Åbo: ett ångfartyg ligger förtöjt vid Aura ås västra strand.Bakom båten syns Kakolabacken med Länsfängelset.I förgrunden på östra åstranden står en grupp hamnarbetare med vattenslangar samt en maskin till höger. (1900-1920)
9. Vy från Åbo: John Crichton & Co:s mekaniska verkstad, skeppsvarv och docka vid Slottsgatan 54.Vid kajen ligger ett förtöjt ångfartyg.(Crichtons kontor låg vid Östra Strandgatan 56 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907.)I förgrunden flyter Aura å. (1900-1920)
10. Exteriör: Åbo Båtvarv på Runsala.Vintervy med torrdockan och varvsbyggnaden i bakgrunden. (1900-1920)

[Följande]