[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='skogsskötsel' gav 19 träffar


1. Tre män på skogsinspektion. (1900-1920)
2. Torkade, döda trän i barrskogen. (1900-1920)
3. Högväxta lövträn.Stående man (som måttstock ?). (1900-1920)
4. En man står i tallskogen. (1900-1920)
5. Män och kvinnor planterar skog på ett kalhygge. (1900-1920)
6. Flickor och pojkar vårdar plantor (?). (1900-1920)
7. Män och kvinnor planterar skog på ett kalhygge. (1900-1920)
8. Män och kvinnor planterar skog på ett kalhygge. (1900-1920)
9. Flickor och pojkar vårdar plantor, en äldre man ser på. (1900-1920)
10. Män och kvinnor planterar skog på ett kalhygge. (1900-1920)

[Följande]