[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='skorstenar' gav 9 träffar


1. Gårdsinteriör: från den Julinska tomten (?) vid Eriksgatan i Åbo.Fasaden är i vit puts i enkel stil, skorstenen av röd tegel och gården belagd med kullersten. (1900-1920)
2. Åbo: Bomullsspinneriet John Barker & Co, Slottsgatan 34.Vy från Kakolabacken mot fabriksbyggnaden i byggnadsskeden i mitten av bilden. (1900-1920)
3. Åbo: Bomullsspinneriet John Barker & Co Ab, Slottsgatan 34.Vy från Kakolabacken mot fabriksbyggnaden i byggnadsskeden i mitten av bilden. (1900-1920)
4. Stadsvy från Pyhäjärvi sidan.I bakgrunden Tammerfors gamla kyrka. (15.3.1893) (1887?)
5. Vy mot gamla bron, i bakgrunden syns gamla kyrkan och Linnespinneriet i Tammerfors. (1887)
6. Brukslandskap.Värtsilä, Möhkö eller Läskelä.I förgrunden en å på vars motsatta strand finns en järnväg och industribyggnader. (1899)
7. Tammerfors.Utsikt över forsen mot en fabriksbyggnad med skorsten.En bro till vänster. (1900-1910-tal)
8. Vasa, vy från Metviken med Brändö bro.I förgrunden järnvägsspår och nå gra tunnor på perrongen.I bakgrunden syns Vasa Elektriska och Vasa Bomull längre bort. (1900-1910-tal)
9. Tammerfors.Fabriksbyggnader vid forsen.I bildens mitt Tampereen mylly. (1900-1910-tal)