[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='spel' gav 7 träffar


1. Grupporträtt av apotekare Berndt Magnus Harberg (16.9.1824- ), handlande Carl Wilhelm Bahne samt herr Lindman (bror till handelsbokhållare Adolf Lindman), sittande vid ett bord spelande kort, samt av en okänd man stående bakom.Tre av männen röker cigarr. (1857-1863)
2. Tre kvinnor spelande krockett på gårdsplanen till villa Furuholm, som ägts av G.W.Wilén.Två kvinnor sitter på trappan.
3. Schacktävling: ett sällskap bestående av 23 män är samlat i en föreningslokal.Interiören: i bakgrunden syns en scen, en kakelugn, en flygel och en Rebecka-staty samt stolar och två bord täckta med vita dukar. (ca 1900)
4. Schacktävling: 23 män är samlade i en föreningslokal för att spela schack.I bakgrunden syns en scen, en kakelugn, en flygel och en Rebecka-staty. (ca 1900)
5. Ryttarspel i Sîdi Ráhhal inom arabstammen Zémran: kalifen anordnade till Edvard Westermarcks ära en s.k. la'b l-bârud."Högtidsklädda ryttare" (ca 10) med gevär på sina hästar står i en lång rad på en öppen slätt. (1898-1913)
6. Ett gammalt spel, "Der Finländer New Cartten Spiel", kopparstick från 1632. (1632)
7. Nådendal, festplan.Bänkar längsmed en promenadstig och människor på gräsmattan. (1895-1910)