[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='stränder' gav 111 träffar


1. Landskap från Åbo: Åbo slott sett från Hirvensalo. (1860-1896)
2. Åbo slott sett från Runsala; strand och vatten med spegling av slottet i förgrunden.
3. Vy från Åbo: utsikt från Aurabron mot Domkyrkan, Badanstalten på Rettigska tomten Svenska klassiska lyceet i Åbo. (1860-1896)
4. Vy från Åbo: Aura å nedanför Kakola fängelse, ångbåten Komet I; Wächterska brunnen vid Slottsgatan. (1867)
5. Vy från Åbo: Aura å, Crichtons båtvarv, ångbåten Porthan m.fl. och Åbo slott i bakgrunden. (1860-1896)
6. Vy från Åbo: Slottsgatan 44-48, trähus, Aura Bryggeri Ab; i bakgrunden Kakola fängelse, "Korrektionshuset"; i förgrunden Aura å. (1860-1896)
7. Vy från Åbo: Östra stranden mot Västra stranden: Aura å, Crichtons båtvarv, Kakola fängelse. (1860-1896)
8. Vy från Åbo: Aura Sockerbruk, hörnet av Östra Strandgatan 42 och Sotalaisgatan, segelbåt. (1860-1896)
9. Helsingfors, Fölisötrakten. (1895-1910)
10. Helsingfors, Fölisötrakten.En fotograf på stranden med sin kamera. (1895-1910)

[Följande]