[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='strejker' gav 8 träffar


1. Grupporträtt av strejkfunktionärer under Storstrejken 1905 i Åbo. (1905)
2. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkomitténs sammanträde i Stadshuset.Från vänster handlanden Edvard Nylund, Höglund, Axberg, överste Theodor Schauman, fabrikör N.Boman, pastor Arthur Malin, kommerserådet Magnus Dahlström, doktor Carl von Heideken, bokföraren Heikki Liipola, Salminen, bokhandelsföreståndare Otto Lindeman, disponenten Jokinen, redaktörerna Matti Vuolukka, Rafael Colliander, K.F.Hellstén och Seth Heikkilä, litteratören Lauri Soini, typografen O.Lindgren, folkskolläraren Matti Saarinen, Lindström, vicehäradshövding Antti Mikkola, lagman Oskar Julius Tammelin, vicehäradshövding Kuno Alfthan, handlanden C.G.Wahlström, vicehäradshövding Ivar Aminoff. (1905)
3. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
4. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
5. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
6. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
7. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkommitténs sammträde i Stadshuset. (1905)
8. Strostrejkgardet vid Åbo domkyrka 1905. (1905)