[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='studenter' gav 16 träffar


1. Grupporträtt av okända studenter från Åbo omkring 1860.Första raden sittande och andra raden stående i helfigur. (1857-1863)
2. Grupporträtt av okända studenter med studentmössor, från Åbo omkring 1860.Första raden sittande och andra raden stående i helfigur. (1857-1863)
3. Trädgårdsutställning i Kuppis, Åbo.Möbler, stol, bänk och bord, dekorationer, spegel/silver klot för trädgård; baracker i bakgrunden. (1860-1896)
4. Studentjubileum.Grupporträtt av tio okända män varav sju studenter vid en veranda.I bakgrunden skymtar ett vattendrag. (1900-1920)
5. Studentgrupp på sommarträff i Åboland år 1903.Till gruppen hör en liten orkester med två dragspelsmusikanter, ett slaginstrument och ett blåsinstrument. (1903)
6. Grupporträtt: gamla gymnasister framför Åbo Svenska Klassiska Lyceum. (1900-1920)
7. Grupporträtt: gamla lyceister framför Åbo Svenska Klassiska Lyceum år 1907. (1900-1920)
8. Porträtt: okänd ung man som student som sitter i halvfigur och profil i Nådendal år 1905. (1905)
9. Nyländska studentafdelningens nationshus i Helsingfors.Uusmalaisen osakunnan kansallistalo.The National House of the Nyland Studentsection. (1892)
10. "Geograferna, supé på doktorsgården". (1905-1910)

[Följande]