[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='tält' gav 59 träffar


1. Utsikt över utställningsområdet med paviljonger, byggnader och tält samt fiskeredskap på fältet.I förgrunden syns brädtak. (1860-1896)
2. Åttonde allmänna finska lantbruksmötets utställning i Kuppis, Åbo, den 23.8.1887.I förgrunden ett brädtak eller ett scengolv och fiske- och lantbruksredskap. (23.8.1887)
3. "Rast vid Kitinen".En man ligger vid lägerelden sex män konverserar längre fram vid ån. (1902-1916)
4. Ett grupporträtt av sex soldater stående med gevär och packning.I bakgrunden syns tält.På baksidan av fotot skrivet: "Från 2dra Åbo, Finska, Skarpskyttebataljon; taget å Wierumäki lägerplats sommaren 1901, sista året af bataljonens tillvara.Från venster äro personerna: Underofficer Kivistö, Und. off.Wallin, Jefreiter Kallenpoika (jägare); Und. off.Sundell; undertecknad; Skarpskytt Rosenlöf.Bakom personerna synas tält (stationära) afsedda för 12 man + packning och gevär och i bakgrunden den härliga tallskogen.Jefreiter Hannes Lindström." (1901)
5. Ett tält uppfällt i skogen.Ett gevär hänger på en av tältpinnarna.På baksidan antecknat: "Vårt tält som [sommaren] 1900 invid Pahtavaara nära Vesmajärvi." (1900)
6. Fågelfotografen Nils Södermans fotoutrustning, tält för fotografering av fåglar i vassen.Observera blixten! (1960-talet)
7. Fågelfotografen Nils Södermans fotoutrustning, tält för fotografering av fåglar. (1962)
8. Fågelfotografen Nils Södermans fotoutrustning, tält för fotografering av fåglar i Vahto.Okänd person. (1962)
9. Fågelfotografen Nils Södermans fotoutrustning, tält för fotografering av sjöfåglar. (1962)
10. Edvard Westermarcks läger i Mezfiwa.Ett tält i olivdungen. (1898-1913)

[Följande]