[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='tall' gav 14 träffar


1. Alla (?)Björkman sitter i marken framför en stor knölig tallstam. (1904)
2. Skogsväg. (1900-1920)
3. Vindfällda tallar i barrskogen. (1900-1920)
4. Torraka i barrskogen. (1900-1920)
5. Gläsvuxen moskog. (1900-1920)
6. Torraka i barrskogen. (1900-1920)
7. Torkade, döda trän i barrskogen. (1900-1920)
8. En man står i tallskogen. (1900-1920)
9. "Flygsandsformation i S:kylä".Sodankylä kyrka i bakgrunden. (1902-1916)
10. en reslig tall, mannen troligen som måttstock. (1902-1916)

[Följande]