[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='träbyggnader' gav 188 träffar


1. Vy från Åbo: Aura å nedanför Kakola fängelse, ångbåten Komet I; Wächterska brunnen vid Slottsgatan. (1867)
2. Vy från Åbo: Crichtons båtvarv på Västra stranden, Aura å, Runsala i bakgrunden; i förgrunden Östra stranden med segelfartyg och bakgården till ett långt trähus och en mindre stuga antagligen nedanför Korpolaisbacken. (1860-1896)
3. Vy från Åbo: Slottsgatan 44-48, trähus, Aura Bryggeri Ab; i bakgrunden Kakola fängelse, "Korrektionshuset"; i förgrunden Aura å. (1860-1896)
4. Trähus vid Hampspinnaregatan i Södra kvarteret i Åbo: skomakarskylt hängande mot gatan; innevar fru Saarikkos paraplyfabrik. (1860-1896)
5. Vy med en bondkvinna med barn stående utanför gårdsstaketet och en man med barn stående på gården. (1860-1870-talen)
6. Vy från Ryssbacken i Åbo mot Domkyrkan, Akademihuset, Observatoriet och brandtornet.Stenstaket i förgrunden. (1860-1896)
7. Jordbruks- och trädgårdsutställning på Kuppis i Åbo.Skyltningen och dekoreringen av utställningsbyggnader med Finlands lejon vapen, en skylt " Utställning jordbruks och trädgårds alster" ( samma på finska), girlander och granar samt fanor. (1860-1896)
8. Vy från fotografen J.J.Reinbergs gård vid hörnet av Kaskisgatan och Sirkkalagatan (Arsenigatan), f.d. målare Viléns gård, mot Samppalinnaberget med en kvarn."170". (1860-1896)
9. Vy från Samppalinnaberget mot Kakola, Slottet och Samppalinna kvarnen, Västra åstranden, Länssjukhus, ca 1860. (1860)
10. Vy från Åbo: från Kakolabacken mot Domkyrkan och Observatoriet.I förgrunden syns hus vid Allégatan och Bores hus samt åstrand. (1860-1896)

[Följande]