[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='tvätt' gav 17 träffar


1. Landskap från Åbo: Åbo slott sett från Hirvensalo. (1860-1896)
2. Vy från Åbo: Domkyrkan och Fiskehamnen sedda från hörnet av Slotts- och Brahegatan.Domkyrkobron till vänster och Pinellas valv till höger.Bykande kvinnor i förgrunden. (20.4.1883)
3. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två fiskande gossar på en brygga."Hamnen (Åbo)". (1870-1880-talen)
4. Stadsvy från Åbo: Aura å, i förgrunden står en man sköljande tyg eller fällar; vid östra stranden vädbåtar med segel och vid västra stranden ångfartyg och hästkärra; Samppalinna restaurang, Observatoriet, Aura bro. (1870-1880-talen)
5. Vy från Åbo: "Hamnen", Aura å, bykande kvinnor i förgrunden på bryggan; Ångbåtshamnen, Aurabro, Observatoriet i bakgrunden. (1860-1896)
6. Nådendal.Tvättbrygga i förgrunden, i bakgrunden på motsatta stranden Nådendals kyrka. (1895-1910)
7. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två metande gossar på en brygga. (1870-talet)
8. Insjölandskap: bykare vid stranden. (1890)
9. Kvinna tvättande byk på bryggan. (ca 1900)
10. Bykande kvinna i starnden på en stenbrygga.En träbrygga syns till höger. (ca 1900)

[Följande]