[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='verktyg' gav 4 träffar


1. Flickor och pojkar vårdar plantor (?). (1900-1920)
2. Pålning, eventuellt för en flottningsdamm eller -kanal.Fyra män tätar marken med en pålningsstock. (1905-1910)
3. Pålning, eventuellt för en flottningsdamm eller -kanal.Tre män tätar marken med en pålningsstock. (1905-1910)
4. En timmerman bereder en flottningsdamm eller -kanal. (1905-1910)