[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='vetenskapsmän' gav 13 träffar


1. Teologieprofessorn Jacob BONSDORFF (Borgå 6.9.1763-Åbo 13.3. 1831) i bröstbild.Originalporträttet (70.5 x 63) är målat av Gustaf Wilhelm Finnberg (?) före 1827 och tillhör genom testamente Universitetets teologiska auditorium Åbo Akademi (?). (1857-63)
2. Johannes Acricola Palatinus P. & M.V.D.Practicus lips. su AE Aetatis 49 Anno MDC.XXXVIII.Hic datur Acricola Doctoris cernere formam, Et chymica Medica nobile in arte decus.Johanne Michael Phil. et Med:D Phys.Prof.Publ. (1638)
3. Halvporträtt av Francois Jean Dominique Arago (26.2.1786-2.10.1853), direktör för observatoriet i Paris. (1800-talet)
4. Porträtt av Carl Hugo von Becker.Litteratör.Född i Helsingfors 1834.
5. Kemisten, greve Claude Louis Berthollet, Comte, f.1748, d.1822.Porträttet måla t av en okänd amerikansk konstnär i olja, förmedlad av Mme Ve Berthollet och graverad av Ambroise Tardieu. (1800 -)
6. Porträtt av Claude Louis Berthollet f.1748 d.1822, greve. (1800 -)
7. Bröstbild av Johann Jakob BERZELIUS, Freih. von Berzelius f.1779, d.1848 i Stockholm.
8. Porträtt av Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), nr.47.Friherre, kemist, ledamot av (bl.a) Kungliga Vetenskapsakademien.Upptäckte flera grundämnen och har fått epitetet "Den svenska kemins fader". (1800-tal)
9. Professor, friherre Jöns Jacob Berzelius f.1779, d.1848 i Stockholm, dr.I.I.Berzelius. (1832)
10. Språkforskaren Adalbert Bezzenbergh f. 1851.

[Följande]