[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='vinter' gav 148 träffar


1. Grupporträtt av fyra män: (stående från vänster) handlanden A.P.Lithenius och en okänd ung man; (sittande från vänster) provisor Johan August Liljedal, brandmästaren Leander Georg Lillia (14.7.1835-Åbo 8.6.1879) och garvaren Schwela (bror till kapten Schwela).Helfigursbild. (1857-1863)
2. Grupporträtt av en kvartett från Åbo, i mitten kapellmästaren, brandmästaren Leander Georg Lillja (Nystad 14.6.1835- Åbo 8.6.1879) omringad av fyra herrar.LGL håller en stämgaffel i handen.Männen i främre raden sittande och i bakre raden stående i helfigur. (ca. 1860)
3. Vy över Aura å mot Crichtonska båtvarvets kontorsbyggnad vid Östra Strandgatan och i förgrunden en ångbåt bland isen. (1860-1896)
4. Lojakten i Rusko 14.2.1864.Reprofoto efter en målning av J.J.Reinberg. (1864)
5. Islossning i Aura å i Åbo 27.2.1882; sedd från västra stranden mot Aura bro, hörnet av Tavast- och Kaskisgatan, Vårdberget. (1882)
6. Islossningen i Aura å i Åbo: vy från västra stranden mot Aura bro, Observatoriet, Tavastgatan, Hushållningssällskapets hus.Människor stående på bron och stränderna. (1860-1896)
7. Islossningen vid Aura å.Vy från Aura bro mot Åbo slott: hus vidvästra och östra stranden samt "Pekkas bana" med granar. (1860-1896)
8. Vy från Salo ån mot staden med Uskela kyrkan i bakgrunden.I förgrunden ligger sjunkna båtar fastfrusna i isen vid en brygga. (1860-1896)
9. Helsingfors, Brunnsparken. (1895-1910)
10. Helsingfors, bergvägg vid Fölisön på vintern. (1895-1910)

[Följande]