[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Bodnar, Lars (1837-1909), fotograf') gav 9 träffar


1. Vy från Västra Strandgatan mot Åbo domkyrka. (-1901-)
2. Bogskär fyr på Åland. (1890-talet)
3. Åbogator: hörnet av Auragatan och Slottsgatan.Till höger Frenckellska bokhandeln, i fonden till vänster brandtornet på Puolalabacken samt hotell Phoenix. (1888-1902)
4. Åbogator: hörnet av Auragatan och Slottsgatan.Till höger Frenckellska bokhandeln, i fonden till vänster brandtornet på Puolalabacken samt hotell Phoenix. (1888-1902)
5. Vinjetterad bröstbild av Jacob Tegengren (1875-1956) (ca 1900)
6. Badhuset i Mariehamn. (ca 1890-1900)
7. Badhuset i Mariehamn, sett från havet. (ca 1890-1900)
8. "Restaurationsverandan i Badhusparken vid Mariehamn.Bland synligare persone märkas Hofopersångaren Hj.Frey med Herrskapet Dahl. 4. gamla ungherrar från Åbo.Hofrättr.Engblom.Rådman Granström.Dr.Sela." (ca 1880-1900)
9. Kastelholms slott, Åland. (ca 1890-1900)