[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Dardel, Fritz von') gav 6 träffar


1. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund.Ofullständig serie.Nr. 28.Text: Knappast landsatt blir familjen anropad af en vedett som begär dess pass. (1853)
2. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 29.Text: Vedetten som finner förhållandet misstänksamt anmodar familjen att vända ryggen åt kedjan. (1853)
3. Bomarsund.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 35.Text: Utsigt af fästningen Bomarsund (af granit). (1835)
4. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 36.Text: Commendantens trädgård.Hufvudtornet (allt af granit). (1835)
5. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 37.Text: Slagfältet.Sällskapet gör en halt här, i hopp om att finna trophéer efter striden. (1853)
6. Bomarsund.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 41.Text: Bestörtninge öfver detta missöde.En Åländsk skeppare åtager sig att öfver- (föra ?)Herrskapet tillbaka till Sverige. (1853)