[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Edlund, Gustaf Wilhelm (1829-1907), förläggare, E.W. Edlunds förlag (1879-1900)') gav 47 träffar


1. Ryska kejsarna Alexander I (1777-1825), Alexander II (1818-1881), Alexander III (1845-1894), Nikolaj I.Storfurstendömet för Finland monarker 1809-1894. (1800-)
2. Ryska kejsarna Alexander I (1777-1825), Alexander II (1818-1881), Alexander III (1845-1894), NIKOLAJ I. (1800-)
3. Alexander II (1818-1881), storfurste av Finland, kejsare av Ryssland. (1800-)
4. Kejsar Alexander II (1818-1881) under en kejserlig fest. (1800-)
5. Kejsar Alexander II (1818-1881) av Ryssland. (1800-)
6. Athenaeum. (1892)
7. Runebergs esplanaden i Helsingfors.Runebergin esplanadi Helsingissä.Runeberg's esplanade. (1892)
8. Parti från Norra Esplanadgatan i Helsingfors.Näkymä Pohjois Esplanadinkadulta Helsingistä.A view from the Esplanade Street. (1892)
9. Kejserliga Senaten i Helsingfors.Keisarillinen Senaatti Helsingissä.Imperial Senate. (1892)
10. Ständerhuset i Helsingfors.Säätytalo Helsingissä.House of the assembly of the states. (1892)

[Följande]