[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Liewendal, Fredrik (1818-1890), litograf') gav 10 träffar


1. 1.Häftet.Titelbladet till Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, lithografierade och utgifne af F.Liewendal.Samlingen utgöres af 12 vyer uti 3:ne häften, sista häftet åtföljes af plankarta och en kort beskrifning.Pl. 1.Staden från södra hamnen. 2.Senatshuset. 3.Nikolaikyrkan. 4.Ulrikasborgs brunnshus.Pris 1 Rub.S:r häftet. (1851)
2. Helsingfors från Södra hamnen.Fiskarbåtar i förgrunden. (1851)
3. Senatshuset, Senatstorget och en del af Rådhuset.Helsingfors.Kiseleffs och Sederholms hus. (1851)
4. Nikolaikyrkan och biblioteket.Domkyrkan och Universitetsbiblioteket i Helsingfors, sedda från Sederholmska gården. (1851)
5. Ulrikasborgs brunnshus.Ulrikasborgs brunns- och badanstalt i Brunnsparken i Helsingfors. (1848) (1851)
6. 2.Häftet.Titelbladet till Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, lithografierade och utgifne af F.Liewendal.Samlingen utgöres af 12 vyer uti 3:ne häftenhäftet åtföljes af plankarta och en kort beskrifning.Pl. 5.Universitetshuset 6.Finska Sjö-Eqvip: kaserner. 7.Sweaborg. 8.Allmänna promenaden och Kajsaniemi.Pris 1 Rub.S:r häftet. (1852)
7. Universitetshuset.(från trappan till Senatshuset.).Kiseleffs hus. (1852)
8. Finska sjö- och eqvipagets kaserner, från Elisabeths torget.Helsingfors. (1852)
9. Sweaborg, från Furstinnan Jousupoffs villa i Brunnsparken.Helsingfors. (1852)
10. Allmänna promenaden och Kajsaniemi, från stora Broholmen.Helsingfors.Vy från nuvarande Långbrokajen mot Kajsaniemi.Metande par. (1852)