[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Ottelin, Alfred (1830-1866), fotograf') gav 2 träffar


1. Porträtt av överstelöjtnant Frithiof Alarik Tavaststjerna, född på Carlberg i Stockholm 26.10.1824, dog i Helsingfors 7.5.1896. (1860-70-talet)
2. Porträtt av häradshövdingen i Sääksmäki domsaga Augus Fredrik Reinhold Blåfield.Född 7.3.1826, dog 3.31901.Avporträtterad sittande i knästycke. (1860-1864)