[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Riis, Charles (1837-1915), fotograf') gav 7 träffar


1. Vinjetterad bröstbild av assessor Abraham Öhberg, föreståndare för navigationsskolan i Mariehamn. (1880-talet)
2. Konteramiral Gustav Alfons Federley, bröstbild.Född i Åbo 15.3.1826, dog av hjärtslag i närheten av Dickursby station 3.8.1886. (1871-1878)
3. Vinjetterad bröstbild av amiralskan Fredrika Lovisa Konstantia Federley, född Munsterhjelm i Kuopio 9.1.1832, dog i Helsingfors 27.5.1866. (1860-talet)
4. "Utställning i Helsingfors 1877 (1876?)"Troligen Inustriutställningen i Brunnsparken 1876.Interiör från utställningslokalen. (1876)
5. "Utställning i Helsingfors 1877 (1876?)"Troligen Inustriutställningen i Brunnsparken 1876.Interiör från utställningslokalen. (1876)
6. Vy över torget mot kyrkan i Björneborg. (medlet av 1800-talet)
7. Midjebild av den italienska mezzosopranen Alice Barbi (1862-1948) gift 1. baronessa Wolf von Stormsee 2. markisinna della Torretta. (1887)