[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Roos (af Hjälmseter), Leonhard Henric (1787-1827), gravör') gav 3 träffar


1. Bröstbild i profil av Carl Henrik Anckarsvärd (Sveaborg, Finland 1782-1865), svensk politisk ledare, riksdagstalare och skriftställare. (1823)
2. Bröstbild i trekvartsprofil av Carl von Rosenstein (1766-1836), "Sveriges Rikes Erke Biskop" svensk ärkebiskop, riksdagsman samt prästståndets talman och prokansler för Uppsala universitet. (omkr. 1823)
3. Bröstbild i trekvartsprofil av "Pastor Primarius Johan Olof Wallin (1779-1839).Han utsågs 1818 till pastor primarius och kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm (tillträdde 1821). 1830 blev han överhovpredikant, och ärkebiskop i Uppsala 1837. (1823)