[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Tengström, Fredrik (1799-1871), bergsmästare') gav 13 träffar


1. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: 1.Pärmsidan med titeln Vuer af Helsingfors år 1838. 2.Senatshuset 3.Militair lasarettet, Bibliotheket och Grekiska kyrkan. 4.Södra sidan af Esplanaden. 5.Finska Lif_ gardets officers Kasern. 6.En del af Elisabeths torg och Norra hamnen. 7.Norra sidan af Esplanaden. 8.Universitetshuset.Utsigten tagen från Högvakten. 9.Södra sidan af Senats-huset. 10.Södra hamnen. 11.Nya lutherska kyrkan och Biblioteket.Utsigten tagen från trappan till Senats-huset. 12.Allmänna promenaden och Botaniska trädgården.Utsigten tagen från stora Broholmen. 13.Äldre lutherska kyrkan. (1838)
2. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 1: Senatshuset. (1838)
3. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 2: Militair lasarettet, Bibliotheket och Grekiska kyrkan. (1838)
4. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 3: Södra sidan af Esplanaden. (1838)
5. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 4: Finska Lif-gardets officers Kasern. (1838)
6. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 5: En del af Elisabeths torg och Norra hamnen. (1838)
7. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 6: Norra sidan af Esplanaden. (1838)
8. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 7: Universitetshuset.Utsigten tagen från Högvakten. (1838)
9. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 8: Södra sidan af Senats torget. (1838)
10. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 9: Södra hamnen. (1838)

[Följande]